inne

  • inne,  wiedza o kinie

    Eksplozja kolorów i emocji – czasy kina klasycznego

    Epoce kina klasycznego można podzielić na trzy fazy: wczesną, środkową i późną. Każda z nich charakteryzowała się własnym stylem, tematyką i gatunkami filmowymi. Wczesna faza trwała od początku lat 30. do końca II wojny światowej. W tym czasie dominowały filmy…